Istentiszteletek 


A Szatmárnémeti Hit Gyülekezete heti rendszerességgel több összejövetelt tart. 
Az istentiszteletek minden érdeklődő számára nyitottak. 

Hit gyulekezete Romani

                                            

Rólunk - Hit Gyülekezete - Szatmárnémeti


 

A Hit Gyülekezete magyarországi alapítású és központú, államilag elismert keresztény egyház; a világszerte mintegy 600 millió tagot számláló pünkösdi-karizmatikus mozgalom tagja. Az Ó- és az Újszövetség tanításait teljes mértékben valló és tanító Hit Gyülekezete a reformáció szellemi örököseként határozza meg magát, napjainkban a legdinamikusabban fejlődő keresztény közösség Magyarországon.

 

A közel húsz éve alakult szatmárnémeti Hit Gyülekezete a világméretekben mintegy hatszázötvenmillió tagot számláló pünkösdi karizmatikus mozgalom része. A teljes evangéliumi alapokon álló pünkösdi megújulási mozgalom részeként a Hit Gyülekezete 1979-ben jött létre Magyarországon. A térségben a legdinamikusabban fejlődő egyház mára már több tízezer tagot számlál, a szellemi központ Budapesthez kötődik, vezető lelkésze Németh Sándor. Egy tizenkét fős szatmárnémeti imacsoport ehhez a budapesti vonalhoz csatlakozott, így jött létre és nőtte ki magát gyülekezetté a szatmárnémeti Hit Gyülekezete.

A bibliai alapokon álló gyülekezet jellemzője, hogy vonzó, fiatalos, lendületes megjelenése emberközelien, minden korosztály számára érthető módon, a legmodernebb médiumokat felhasználva hozza közel az embereket Isten Igéjéhez és Isten személyéhez. Célja Jézus Krisztus megváltói munkájának és üzenetének hirdetése, a keresztény értékrend és életmód gyakorlati megvalósítása, valamint hitelesen képviselni a bibliai értékeket szerte a társadalomban.

Szatmárnémetiben az istentiszteletek a 2008-ban megvásárolt saját belvárosi ingatlanban zajlanak.