• A végidők egyházáról hallhattak a regionális konferencián 2017.11.18

  November 18–án, a Szatmárnémetiben regionális konferencia zajlott a Szatmárnémeti Hit Gyülekezete szervezésében. Az egybegyűlteket a vendéglátó gyülekezet pásztora, Molnár Csaba köszöntötte, majd a Sepsiszentgyörgyi Hit Gyülekezete pásztora, Nagy Géza buzdította Isten szeretetére az egybegyűlteket.

  Csapda a langy melegség

  A konferenciára Nagybányáról, Sepsiszentgyörgyről, Nagykárolyból, Nyíregyházáról érkeztek vendégek, gyülekezeti tagok. A délelőtti, és a délutáni istentiszteleteken Szanitter Zoltán, a Nyíregyházi Hit Gyülekezete pásztora hirdette Isten igéjét. Prédikációjában a végidők egyházáról hallhattak az érdeklődők, azokról az időkről melyről Isten nagyjai Mózes első könyvétől kezdődően, a Jelenések könyve utolsó betűéig az Isten keresőkért, Istenben hívőkért iratattak meg. Az igehirdető a Jelenések könyve 3, 14–22 igeversei alapján a laodiceabeli gyülekezetről írottakkal magyarázott a végidők egyházáról – azaz arról a korról amelyben ma élünk, s melynek részesei vagyunk. Mint Szanitter Zoltán megjegyezte, hogy a bibliamagyarázók megegyeznek abban, hogy az utolsó idők gyülekezetéről s gyülekezetének szólnak a fentebb jelzett igeversekben olvasható intések. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az utolsó idők egyházát soha nem tapasztalt megpróbáltatások érik. A pásztorok igyekszenek felkészíteni, és figyelmeztetni erre gyülekezeteiket, ezeknek tagjait. Az olyan külső támadások mint üldöztetés, elnyomás egyre intenzívebbek a világban. Sőt napjainkban a világ egyes részein a fizikai megsemmisülés fenyegeti Jézus testének tagjait. Még rágondolni is rettenetes azokra a megpróbáltatásokba melyet Jézus Krisztusért el kell szenvedniük korunk névtelen hithőseinek. Mégis Jézus Krisztus szerint nem a külső támadás, hanem a belülről fakadó bomlasztás az ami súlyos következményekkel hat az egyházra. A belülről fakadó probléma a viszálykodás s ehhez hasonló bűnök mellett a látszathívőség az ami nagyon veszélyezteti az egyházat. Vagyis nem azt cselekszik a hívő amit a biblia jónak lát, vagy ahogy az istentiszteleten hallotta, hanem a mindennapokba világi emberhez hasonló életet él.

   

  Aki kitart, az üdvözül

  Szanitter Zoltán a biblia alapján jó tanácsokkal is ellátta hallgatóságát, mert nem lehet elégszer ismételni, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Igen, de fontos tudni, hogy nem tud senki Istenszeretetben és hitben megmaradni, csak akkor ha betöltekezik Szent Szellemmel, azaz lesz olaj a korsójában. Úgy is lehet fogalmazni, hogy az utolsó idők egyházának, és híveinek harca a következőkről szól: győzelem vagy halál. Az sem titok senki számára, hogy a megpróbáltatások senkit sem fognak elkerülni. Mégis igyekezni kell tényleges keresztény életet élni, s nem csak a látszatnak megfelelni. Ez a következőket jelenti: alamizsnát kell adni mert egyre nagyobb lesz az anyagi szegénység; a megbocsátást is gyakorolni kell, ami alapjában véve tudatos elhatározás kell legyen; imádkozni kell, mert az imának rettenetes szellemi ereje van; böjtölés is nagyon fontos, sőt kikerülhetetlen ha a hívők a szellemi harcot vállalnak fel; nem szabad bírája lenni másoknak mert nem azért vagyunk, hogy ostorozzuk a világot vagy a másik testvért; ami ugyancsak nagyon fontos óvakodni kell a hamis prófétáktól; s nem szabad elfeledkezni arról, hogy vigyázni kell, nehogy az öncsalás, azaz a hamis megelégedettség csapdájába essünk.

   

  Harcban edződik a hit

  A Péter I. levele 1, 6–7 verseiben olvasható: „Vegyél tőle tűzben megpróbált aranyat.” Ez mit jelent? Azt, hogy a tűzben megpróbált arany a megpróbáltatásokban edzett hitet jelenti. Ha nincs harc, nem tanulsz meg harcolni s azt sem remélheted, hogy győzni tudsz, azaz kitartani mindvégig Jézus Krisztus katonájaként. Másik fontos dolog a győzedelemhez „a fehér ruha”, azaz a szentek igaz cselekedetei. Más szóval amit a biblia elítél s bűnnek nevez azzal a hívő sem ért egyet; s amit Isten igéje helyesel azt a hívő nem magyarázza félre, hanem ő is egyetért vele. S amire fentebb is történt utalás: „szemgyógyító ír” elengedhetetlen ahhoz, hogy megmaradjon Isten gyermeke a keskeny úton. A szemgyógyító ír a Szent Szellem jelképe. Tehát Szent Szellemet venni, betöltekezni (bármit is mondjon a világ) létszükséglet. Korunkban ha nem a Szent Szellem vezet, akkor kudarcot vallasz a hitéletben. Egyszerűen kiég, szellemileg közömbös lesz, megkeményedett szívű, és Isten igéjét érdektelenségre cserélő hívő lesz a keresztény. Olyan aki csak úgy néz ki, mintha Isten gyermeke lenne. Nem kell hagyni, hogy a világ uralmat vegyen a hívőkön s ezek gyülekezetein. S nem szabad feladni: Isten szavát meg kell őrizni életünk középpontjában — magyarázta az igehirdető.
   
 • We choose family 2017.05.27


  Az Uptofaith budapesti kezdeményezés ösztönzésére Szatmárnémetiben is megrendezésre került az Uptofaith Global Dance, azaz egy nagyszabású flashmob, tánc a családért. A megmozdulás célja a hagyományos, bibliai családmodell támogatása volt. Ennek értelmében körülbelül 60 vállalkozó kedvű fiatal táncolt közösen. A Szatmárnémeti városnapokon megrendezett flashmob résztvevői, akik mind azt hirdetik, hogy egy erős társadalom alapja az erős és egészséges családok. 


  Fotó galária

 • Orszagos Ifjusagi Konferencia szatmarnemeti

  Országos Ifjúsági Konferencia 2017.04.08


  Mi a létezés értelme? Sok fiatal töpreng ezen a kérdésen. Ruff Tibor kamaszkorában szintúgy apjához és nagyapjához szegezte a kérdést, természetesen ekkor még nem kapott választ. Ebben a témában, valamint a boldogságról tartott előadást a budapesti teológus és lelkész az országos ifjúsági konferencián, amely április 8-án került megrendezésre Szatmárnémetiben a Hit Gyülekezete szervezésében. Az ország számos városából érkeztek fiatalok, többek között Nagyváradról, Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, sőt országhatárokon kívülről is, Nyíregyházáról. A fiatalok valamennyien boldogságra vágynak, és arra, hogy szeretet adjanak és kapjanak. Ehhez a törekvéshez és szellemei éhség kielégítéséhez próbált Ruff Tibor irányt adni az Igén keresztül. Arról beszélt, hogy miután végigolvasta a Salamon által jegyzett Prédikátor könyvét, valamint Jób könyvét, az ő sz íve is csupán akkor nyugodott meg, amikor rádöbbent Isten létezésére, és arra, hogy Isten létezésének az értelme önmagában rejlik. Ráadásul Ő boldog Isten, a boldogság pedig olyan létezés, amiben nincs üresség. Isten maga a Szeretet, és nélküle nem érhető el a boldogság és a szeretet, amire mindenki vágyik. A bűn elkövetése is azért rossz dolog, mert valakinek kárt okoz, valakinek a boldogságát csonkítja. A szeretetéhes és a létezés értelme után kiáltó szív tehát egyedül az Úrban fog választ kapni és megnyugodni.


 • 2016.11.26 Regionális konferencia

  Regionális konferencia 2016.11.26


  November 26–án, szombaton regionális konferenciára került sor a Szatmárnémeti Hit Gyülekezete szervezésében. Az esemény helyszíne a szatmárnémeti Unirii utca 34. szám alatt található Majestic rendezvényterem volt, ahol az érdeklődőket két istentiszteletre is várták a szervezők: de. 10 órától illetve du. 5 órától. Nyíregyházáról, Levelekről és Nagybányáról érkeztek látogatók. A délelőtt folyamán Frond István, a nagybányai Hit Gyülekezete lelkésze szolgált igével. A tanítás témája az volt, hogy a kecsketermészettől és kecske bűzétől meg kell szabadulnia Isten népének. Molnár Csaba ezután Zákeus történetért idézte: a vámszedő tetteit senki sem részletezte, de ő Jézus Krisztus jelenlétében megváltozott, és minden adósságát rendezte. Szanitter Zoltán, a nyíregyházi gyülekezet pásztora Isten Igéjének hirdetéséről beszélt a délutáni istentiszteleten. Ehhez hatalom kell, autoritás, a hatalom forrása pedig az emberi szívben van. A szív és a száj kapcsolatából a világ sorsa dőlhet el. Az evangéliumot, azt, hogy Jézus él, mint egy kiáltványt, proklamációt kell kihirdetni. Az igében pedig benne van a meggyőző erő, Isten vállalja a felelősséget a beszédéért. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van (Példapeszédek 18:21), nekünk az életet kell hirdetni, és Isten gondoskodik arról, hogy ehhez megadja a kellő hatalmat is (Márk 6:7). A rendezvényt állófogadás és vacsora zárta.


  Fotó galária

 • 2016.05.27 Városnapja

  Városnapja 2016.05.27-28


  Május 27 – 28 –án Szatmárnémeti város napjai zajlottak. Óriási tömeg, rendezvények, koncertek és egyéb kereskedelmi, kulturális standok kepviseltették magukat. A Szatmárnémeti Hit Gyülekezete az előző évekhez hasonlóan 2016–ban is jelen volt a rendezvényen képviselve az örökérvényű üzenetet, melynek mottója volt :’’ A biológiai élet keresztre lett feszítve. A jövő a spirituális emberiségé.’’ Bibliák, gyermekbibliák, keresztény irodalom ismertebb és kevésbé ismert művei, továbbá keresztény dalokat tartalmazó DVD-k is kaphatók voltak a Vidám Vasárnap-sátornál. Több napig volt jelen a szatmárnémeti városnapokon a gyülekezet, azaz május 28–án és 29–én (szombaton és vasárnap) 10 és 20 óra között várták az önkéntesek az érdeklődőket. A helyszín, úgy mint 2015–ben, ebben az esztendőben is a Szatmár Megyei Múzeum képzőművészeti részlege előtti tér volt (a szatmáriak Vécsey–házként ismerik és emlegetik inkább).

  ‘’A cél az volt, hogy Isten Igéjét, személyét népszerűsítsük, képviseljük azt az örök érvényű üzenetet mely szerint több mint 2000 éve Isten fia eljött a földre, emberi formát öntött, hasonlatos volt teremtményeihez, hogy olyan áldozatot mutasson be, mely lehetővé teszi az emberiség számára a megbékülést Istennel, hogy elkezdődjön a helyreállítás korszaka, az a korszak, ahol az egyház valóságosan képviseli Isten gyógyító, szabadító, üdvözítő erejét és azt, hogy Fiakká válhatunk Jézus Krisztus keresztáldozata elfogadása által.’’

Oldalak